7. Kərpic blok və döşəmə örtükləri istehsalı avadanlıqları