3. Sement, klinker, keramzit, əhəng istehsalı avadanlıqları