İnduksion soba

İnduksion soba
İnduksion soba

İnduksion Soba - bildiyimiz kimi, müasir dövrdə metalların əridilməsində ən çox müraciət olunan avadanlıqdır.

İnduksion Soba - bildiyimiz kimi, müasir dövrdə metalların əridilməsində ən çox müraciət olunan avadanlıqdır.

Avadanlığın istehsal gücü istehsal şəraitindən asılı olaraq dəyişir. Əritmə (istehsal) gücü saatda 50 kg-dan 5000 kg-a qədər sobalar mövcuddur. Bu sobaların satışı və quraşdırılması sahəsində də böyük təcrübəmiz var. Hal-hazırda Binəqədi rayonunda yerləşən Sərdarov adına Maşınqayırma zavodunda saatda 3ton istehsal gücünə malik İnduksion Soba 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir.

İnduksion sobalarla yanaşı, metallurgiya və maşınqayırma sənayesi ilə bağlı dıgər istehsal avadanlıqlarının da satışını və quraşdırılmasını təmin edə biləcək təcrübəmiz vardır.