10. Briketləşdirici avadanlıqlar (həmçinin qara və əlvan metallar üçün)